ข้อมูลกิจกรรม

  • ชื่องาน: 2017 G2E ASIA Macao
  • วันที่: 9 มิถุนายน 2560

2017 G2E ASIA Macao

2017-G2E
3 SING SPORTได้รับเชิญให้เข้าร่วม G2E ASIA Macaoเป็นปีที่สองติดต่อกันและได้ร่วมมือระหว่าง Asian International Betting Exhibition ประจำปี.เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ 3 SING ได้รับการชื่นชมและการสนับสนุนจากทุกสาขาอาชีพในช่วงนิทรรศการ3วันนี้.อีกทั้งยังได้พูดคุยสื่อสารกับคนในวงการเดียวกันได้รับคำชมมากมาย. 3Singขอขอบคุณและในอนาคตพวกเราจะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป.ขอบคุณในการมีส่วนร่วมของคุณและหวังว่าจะได้บทุกคนอีกในปี2018.